آغاز پیش ثبت نام سال تحصیلی1404-1403مجتمع آموزشی مهرتابانبرای کسب اطلاعات بیشتر و پیش ثبت نام از اول بهمن ماه به آدرس زیر مراجعه فرمایید.